แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 2 สาระอัลฟิกฮฺแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 2 สาระอัลฟิกฮฺ
DescriptionคำบรรยายDescription
แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิดใช้ประกอบการสอนในศูนย์การเรียนรู้ตาดีกาแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิดใช้ประกอบการสอนในศูนย์การเรียนรู้ตาดีกา
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
66 Views